Jedność wiedzy, jedność poznania
Nosząca okulary brunetka - Katarzyna Maria Zoń uśmiecha się do zdjęcia

W badaniach naukowych zajmuje się problematyką prawa cywilnego oraz prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, praw i obowiązków lekarzy, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie. Autorka ponad dwudziestu publikacji, w tym monografii pt. Cywilnoprawne uwarunkowania udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w prawie polskim (C.H.BECK, 2022). Stypendystka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego (Programme in European Private Law for Postgraduates). Obecnie beneficjentka konkursu Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 5). Poza działalnością naukową i pracą dydaktyczną czynnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu popularyzację nauki (m.in. prowadzenie wykładów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki).

Idź na górę