Jedność wiedzy, jedność poznania

Badam medialne transformacje życia codziennego, szczególnie mediatyzację życia rodzinnego, sportu i aktywności fizycznej, codzienności ludzi młodych. Prowadzę badania m.in. nad medialnym detoksem i innymi formami ograniczania technologii.
Jestem zainteresowana znaczeniem technologii medialnych także podczas gwałtownych zmian i kryzysów (jak pandemia czy wojna). Moje badania mają przede wszystkim charakter jakościowy, lokują się głównie w teorii mediatyzacji, a także na pograniczu medioznawstwa, socjologii i psychologii.
Ze szczegółami mojej pracy akademickiej można zapoznać się na stronie Kopecka Piech

Idź na górę