Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrana w bluzkę w kwiaty Joanna Olesiak-Bańska uśmiecha się patrząc przed siebie

Moje badania dotyczą nanomateriałów funkcjonalnych, szczególnie nanocząstek złota o atrakcyjnych właściwościach optycznych (fluorescencji, nieliniowych właściwościach optycznych, chiralności), dla zastosowań w bioobrazowaniu. Inspirując się samoorganizacją układów biologicznych (szczególnie białek amyloidogennych) badam także mechanizmy samoorganizacji w nanoskali. Pracę magisterską obroniłam w dziedzinie biotechnologii i fizyki, doktorat z chemii (2012), a habilitację w inżynierii materiałowej (2019), co daje mi dobre podstawy do prowadzenia interdyscyplinarnych badań, możliwych dzięki zdobywanemu finansowaniu: Sonata Bis (NCN), First Team (FNP), Iuventus Plus (MNiSW). Jestem autorem 60 publikacji. Doświadczenie w pracy naukowej zdobywałam podczas staży naukowych na Univ. Cambridge (Wielka Brytania), UC – Berkeley (USA), ANU (Australia), ENS de Cachan (Francja).

Idź na górę