Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w niebieską koszulę i ciemną marynarkę Jakub Jernajczyk spogląda przed siebie

W pracy twórczej i badawczej skupiam się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. W szczególności interesują mnie: poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzę instalacje artystyczne inspirowane matematyką, fizyką i filozofią. Jestem również autorem tekstów naukowych i popularnonaukowych z pogranicza filozofii, matematyki i teorii sztuki.
Ważnym elementem mojej aktywności jest popularyzacja nauki i sztuki. Jestem autorem projektów Język Maszyn (wraz z Jarosławem Drapałą i Bartłomiejem Skowronem) oraz Filozoficzne Zoo. Uczestniczyłem też w wielu inicjatywach edukacyjnych i popularyzatorskich, takich jak Uniwersytet Dzieci, Matma nie gryzie, Filomates, Dolnośląski Festiwal Nauki czy Wrocławska Wszechnica Filozoficzna.

Idź na górę