Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w czarną marynarkę i błękitną koszulę Adam Mrozowicki uśmiecha się patrząc przed siebie

Moje zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, socjologię gospodarki, porównawcze badania nad zbiorowymi stosunkami pracy, badania nad prekaryzacją zatrudnienia, a także krytyczny realizm społeczny oraz metodologię badań biograficznych. Kierowałem projektami badawczymi finansowanymi ze Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Jestem wiceprzewodniczącym Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem redakcji Przeglądu Socjologicznego oraz czasopisma Transfer: European Review of Labour and Research. Kieruję w UWr projektem NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, a także Horizon Europe INCA „Increase Corporate political responsibility and Accountability”

Idź na górę