Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w różową koszulę Filip Duszyński uśmiecha się spoglądając przed siebie

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest ewolucja rzeźby obszarów płytowych, a zatem takich, które zbudowane są z niemal poziomo zalegających warstw skalnych o zróżnicowanej odporności. W swoich badaniach skupiam się w szczególności na piaskowcowych płaskowyżach i stoliwach, próbując wyjaśnić, jakie procesy biorą udział w rozwoju rzeźby ich przykrawędziowych partii. Najważniejszym poligonem badawczym pozostają dla mnie Góry Stołowe, ale prowadzę prace w podobnych obszarach również na terenie Czech, Niemiec i Anglii. Od wielu lat staram się aktywnie popularyzować nauki o Ziemi – poprzez prelekcje dla uczniów szkół czy współautorstwo wydawnictw geoturystycznych. Od 2022 roku jestem współprowadzącym kanał popularnonaukowy Sprawy przyZiemne w serwisie YouTube.

Idź na górę