Jedność wiedzy, jedność poznania
Otoczona kwiatami Ewa Błaszczak uśmiecha się patrząc przed siebie

W obszarze moich zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta biologia molekularna i biochemia, ze szczególnym uwzględnieniem białek oraz ich modyfikacji. Tematyka badawcza skupia się obecnie na procesie ubikwitynacji białek – modyfikacji, która prowadzi do degradacji uszkodzonych i nieprawidłowo funkcjonujących białek oraz pełni kluczową rolę w licznych procesach komórkowych. Zaburzenia na jakimkolwiek etapie procesu ubikwitynacji są przyczyną szeregu chorób, w tym: nowotworowych, neurodegeneracyjnych, infekcyjnych, o podłożu immunologicznym lub genetycznym. Stąd wiedza na temat mechanizmów molekularnych oraz funkcji poszczególnych komponentów procesu jest istotna w określeniu potencjalnych celów interwencji farmakologicznych. Popularyzuję naukę wśród dzieci i młodzieży prowadząc różnego rodzaju warsztaty.

Idź na górę