Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w czarną marynarkę i niebieską koszulę Radoslaw Rudek patrzy przed siebie

Otrzymał stopnie magistra inżyniera i doktora na Politechnice Wrocławskiej oraz doktora habilitowanego na Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie informatyka w dziedzinie nauk technicznych (wniosek habilitacyjny złożony w 2012 r.). Opublikował ponad 100 artykułów (35 w czasopismach z JCR), cytowanych ponad 600 razy, indeks Hirscha 13 (Web of Science). Kierował 6 projektami badawczymi ze środków MNiSW, NCN, NCBiR. Należy do grona redakcyjnego czasopisma Applied Mathematical Modelling. Do zainteresowań naukowych należą m.in. badania operacyjne, projektowanie algorytmów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami. Prywatnie interesuje się literaturą fantasy, science-fiction, historią, strzelectwem sportowym, bronią palną i łucznictwem.

Idź na górę