Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrana w białą koszulę Anna Potysz spogląda przed siebie

Głównym nurtem aktywności naukowej Dr hab. Anny Potysz są procesy biowietrzenia odpadów przemysłowych, skał i minerałów pod wpływem mikroorganizmów (np. bakterii), materii organicznej, wydzielin korzeniowych oraz ekstraktów roślinnych. Anna Potysz bada ich wpływ na uwalnianie pierwiastków oraz ich transport w środowisku. Badania eksperymentalne odpadów przemysłowych mają duże zastosowanie w rozwoju technik remediacyjnych na terenach składowisk, a także w opracowaniu technologii odzysku cennych pierwiastków. Eksperymentalne poznanie mechanizmów biowietrzenia skał i minerałów w różnych warunkach ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia czynników biotycznych warunkujących intensywność procesów biowietrzenia w naturalnych warunkach środowiskowych oraz na obszarach antropogenicznych, gdzie skały występują jako elementy architektoniczne.

Anna Potysz na Uni.wroc.pl

Idź na górę