Jedność wiedzy, jedność poznania

Niecały miesiąc temu (18 lipca 2022 r.) ukazała się monografia mojego autorstwa pt. Cywilnoprawne uwarunkowania udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w prawie polskim (Wydawnictwo C.H. BECK, seria: Monografie Prawnicze).
Link do strony »

Idź na górę