Jedność wiedzy, jedność poznania

Kolejne  Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia. Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, 19 listopada 2015 r. w przeddzień 13-stej konferencji ArgDiaP:  Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus.

Warsztaty poprowadzą członkowie projektu edukacyjnego pt. Porządne Myślenie realizowanego w latach 2013-2015 przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów: dr Katarzyna Kuczyńska (filozof i dydaktyk), dr Marcin Łazarz (filozof i matematyk) oraz dr Bartłomiej Skowron (filozof i matematyk).

Miejsce: Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3/20,Wrocław.

Tematyka warsztatów:

Marcin Łazarz: Kto silniejszy? Teoriogrowa analiza pojęcia siły w kontekście gier głosowania

Warsztaty wprowadzają w tematykę gier głosowania. Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie i przedyskutowanie, w kontekście krytycznego myślenia, dwóch miar siły, tzw. indeksu Shapleya oraz indeksu Banzhafa. Z punktu widzenia teorii gier ustalenie siły poszczególnych graczy jest zagadnieniem bardzo ważnym, ponieważ na nim opiera się problem powstawania koalicji (czy silny gracz preferuje koalicję z silnym graczem, czy słabym graczem?) oraz problem sprawiedliwego podziału wygranej (gracz silny powinien uzyskać większą korzyść z przystąpienia do koalicji niż gracz słaby).

Katarzyna Kuczyńska: Jak systematyzujemy wiedzę i rzeczywistość? O zwodniczej sztuce porządkowania

Przedmiotem warsztatów będą procedury intelektualne związane z porządkowaniem zjawisk i obiektów: poszukiwanie zasad, kryteriów klasyfikacyjnych, oraz refleksja nad kryteriami normatywnymi w kontekście prawaCampbella-Godharta. Krytyczny namysł posłuży odsłonięciu relacji między intelektualnymi procedurami systematyzacji a jej społecznymi konsekwencjami. Podczas warsztatów uczestnicy będą zarazem aktywizować/rozwijać kompetencje logiczno-analityczne, jak też komunikacyjno-argumentacyjne.

Bartłomiej Skowron: Co to znaczy, że coś wiem? Logiczna i krytyczna analiza wiedzy

Wiemy, że 2+2=4, że dobrze zdana matura jest przepustką na dobre studia, że Shrek jest dużym zielonym ogrem, który żyje w bagnie, że Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury w roku 2016. Czy jednak każda z tych sytuacji jest taka sama? Jak odróżnić to, że 2+2=4 od tego, że Shrek jest dużym zielonym ogrem, który żyje w bagnie? Czy są jakieś miary, które pozwalają na zmierzenie jakości tego, co wiemy? Czy wszystko wiemy w ten sam sposób? Na ile sposobów można coś wiedzieć?Podczas warsztatów wspólnym frontem postaramy się odpowiedzieć na te pytania (ze szczególnym uwzględnieniem logicznych miar wiedzy) oraz wyprowadzić z naszych odpowiedzi praktyczne konsekwencje, tzn. wskazówki dotyczące dojrzałego i krytycznego sądzenia.

 Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Idź na górę