Jedność wiedzy, jedność poznania

W grudniu 2016 roku zakończyła się realizacja kolejnego projektu badawczo-edukacyjnego Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Projekt SMS – Saturacja Medialna Sportu zrealizowano w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a kierowała nim dr Katarzyna Kopecka-Piech.

W projekcie SMSuczniowie wrocławskich szkół średnich przez osiem miesięcy realizowali interdyscyplinarny program dydaktyczny oraz badawczy, którego celem było zapoznanie się z metodami akademickich badań społecznych, nabycie umiejętności z zakresu przygotowania oraz realizacji badań ilościowych i jakościowych oraz kompetencji dotyczących szeroko pojętej współpracy akademickiej. Biorąc udział w szkoleniach, uczniowie jednocześnie stanowili zespółrealizujący konkretny projekt badawczy.

Uczniowie pod okiem członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz zaproszonych badaczy ukończyli warsztaty o charakterze psychologicznym, socjologicznym i medioznawczym. Aktywnie konstruowali narzędzia badań (ankiety, scenariusze wywiadów), testowali je i wykorzystywali w praktyce w czasie badań terenowych. Mieli również okazję przymierzyć się do interpretacji uzyskanych wyników.

 

Zrealizowany projekt SMS pozwolił między innymi na ustalenie zakresu i charakteru nasycenia technologią medialną aktywności fizycznej młodych wrocławian oraz bliższe przyjrzenie się specyfice krzyżujących się aktywności sportowych i medialnych.

CC BY 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Photo by ThePugFather, https://www.flickr.com/photos/fleur-design/7428080990/
CC BY 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Photo by ThePugFather, https://www.flickr.com/photos/fleur-design/7428080990/
Idź na górę