Jedność wiedzy, jedność poznania

Przypominamy, że trwa się rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

JAK APLIKOWAĆ?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

i przesłanie go na adres amuia@um.wroc.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław).

Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2016 r. 

Więcej informacji udzieli nasza członkini: Aleksandra Nowak, tel. +48 506 388 101

Idź na górę