Jedność wiedzy, jedność poznania

 

 

Autorem plakatu jest student matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim Bartosz Maciurak
Autorem plakatu jest student matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim Bartosz Maciurak

W listopadzie 2013 ruszył pilotażowy projekt Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego pod nieco przewrotną nazwą “Matma nie gryzie”. Jego inicjatorem są członkowie Akademii: dr hab. Dariusz Buraczewski oraz prof. dr hab. Piotr Śniady, a działania w projekcie koordynuje mgr Małgorzata Mikołajczyk (Kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki w IM UWr).

Adresatami projektu są uczniowie I i II klas niematematycznych wrocławskich liceów. Jego celem jest obniżenie progu lęku uczniów przed matematyką poprzez ukazanie jej uniwersalnego i aplikacyjnego charakteru oraz niezwykłej stosowalności matematyki we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy i działalności człowieka, a także zachęcenie do udziału w innych imprezach popularnonaukowych dla młodzieży proponowanych przez Instytut Matematyczny UWr. W dalszej perspektywie celem tych działań jest zachęcenie licealistów do rozważenia możliwości podjęcia studiów ścisłych lub technicznych (postrzeganych powszechnie jako znacznie trudniejsze i bardziej wymagające niż studia humanistyczne).

Projekt polega na zapraszaniu przez szkoły raz w miesiącu wybitnych wykładowców i popularyzatorów nauki z Uniwersytetu z dwugodzinnymi pokazami multimedialnymi dotyczącymi związków matematyki z różnymi dziedzinami życia. Propozycję udziału w projekcie wystosowano do wszystkich wrocławskich liceów, z których 7 zakwalifikowano do uczestnictwa w pilotażu. W każdym wykładzie bierze udział od 50 do 100 uczniów oraz nauczyciele koordynujący realizację projektu w szkole. Po zajęciach słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne (listy zadań, karty pracy, łamigłówki do samodzielnego rozwiązania). Najbardziej aktywni są nagradzani plakatami z podobiznami najsłynniejszych matematyków w dziejach ludzkości (są to karykatury autorstwa wrocławskiego plastyka – Tomasza Brody, ich oryginały wiszą w holu Instytutu Matematycznego UWr).

Szkoły otrzymały do wyboru listę wykładów, z których wybrane zostały następujące tematy:

  • Czy kukułka myśli?– statystyka i testowanie śmiałych hipotez w biologii i medycynie – wykładowca dr Andrzej Dąbrowski,
  • Matematyką malowane – perspektywa i geometria nieeuklidesowa w sztuce – wykładowca prof. Jacek Świątkowski,
  • Archimedes – tak odległy i tak nam współczesny – osiągnięcia genialnego matematyka starożytności w świetle historii nauki – wykładowca prof. Marek Bożejko,
  • Matematyk w biznesie – co to jest matematyka aktuarialna – wykładowca dr Przemysław Klusik,

W przyszłym roku planowana jest kontynuacja projektu p.n. “Oswoić matmę”. Do realizacji włączone zostaną kolejne szkoły i nowe wykłady. Szkoły, które chciałyby dołączyć do projektu proszone są o kontakt emailowy (za pośrednictwem nauczyciela matematyki – potencjalnego szkolnego koordynatora projektu) na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl.

Idź na górę