Jedność wiedzy, jedność poznania

13 marca 2014 roku rozpoczął się projekt badawczo-edukacyjno “GUCIO”. W dwuetapowym konkursie wybrana została grupa 12 uczniów z wrocławskich liceów. Grupa ta  wraz z naukowcami z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN będzie prowadziła w okolicach Wrocławia badania dotyczące różnorodności genetycznej populacji pszczół. Projekt rozpocznie się seminariami naukowymi,  następnie będą prowadzone badania terenowe i laboratoryjne, mające na celu identyfikację alleli pszczelego genu csd. W czasie trwania projektu uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej (izolacją i amplifikacją DNA, sekwencjonowaniem, hodowlami komórkowymi), zapoznać się z problemem wymierania pszczół, a nade wszystko – posmakować radości i trudów pracy naukowej.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miejski Wrocławia w ramach obchodów 60-lecia śmierci prof. Ludwika Hirszfelda i powstania Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest dr hab. Małgorzata Cebrat – członek AMUiA i kierownik Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej IITD PAN we Wrocławiu.

Idź na górę