Jedność wiedzy, jedność poznania

W ramach najnowszego badawczo-edukacyjnego projektu AMUiA, projektu Filomates, jedenastu uczniów wrocławskich liceów wzięło udział w dwudniowym kursie z filozofii topologicznej oraz w konferencji  o tym samym tytule. 

W dniach 6-7 lutego 2016 r.  11 uczniów  biorących udział w projekcie Filomates wzięło udział dwudniowej  szkole z topologicznej filozofii. Szkoła prowadzona były w języku angielskim. W szkole uczestniczyło 11 uczniów oraz kilkoro studentów, doktorantów i pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Celem szkoły było przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu topologicznej filozofii oraz przygotowanie uczestników do udziału w Warsztatach Ontologicznych z Topologicznej Filozofii, następujących zaraz po szkole.

Pierwszy dzień szkoły złożony był z czterech półtoragodzinnych kursów prowadzonych przez dra Rolanda Zarzyckiego (AMUiA). Dr Zarzycki przedstawił podstawowe pojęcia i techniki topologii. Drugiego dnia pierwsze dwa kursy poprowadził prof. Thomas Mormann (Uniwersytet Kraju Basków, Hiszpania). Prowadzący skupił się na relacji między filozofią i topologią oraz wykorzystaniem technik tej drugiej przy rozważaniu zagadnień ontologicznych. Trzeci kurs, prowadzonyprzez prof. Achille Varziego (Uniwersytet Columbia, USA), był poświęcona zagadnieniom z zakresu teorii części i teorii brzegów, wprowadzone zostały podstawowe pojęcia mereotopologiczne, omówione zostały m.in. różne teorie tworzenia całości z części. W czwartym kursie prof. Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski) opisał zagadnienie tożsamości i możliwościom rozróżnienia dwóch obiektów.

W niedalekiej przyszłości dostępne będą wywiady, które przeprowadzili uczestnicy projektu Filomates z uczonymi biorącymi udział w konferencji.

 

Idź na górę