Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Archiwum
  • We wrocławskim Ossolineum (Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich) trwa wystawa Psychopomp poświęcona motywom śmierci, vanitas i zaświatów. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy

PSYCHOPOMP 04–25.10. 2021

We wrocławskim Ossolineum (Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich) trwa wystawa Psychopomp poświęcona motywom śmierci, vanitas i zaświatów. Odbywa się ona w ramach projektu popularyzującego postać Caspara Neumanna, wrocławskiego, duchownego, uczonego i poety. Jeszcze w czasie studiów medycznych w Jenie zyskał przydomek „Leichenabdankungen” (grzebiący trupy). Do Wrocławia powrócił w 1678 roku, zasłynął jako Chrysostomus Vratislaviensis” (Złotousty Wrocławianin). Sławę europejską przyniosły mu rozprawy teologiczne oraz badania nad Starym Testamentem i Koranem. Zafascynowany naukami przyrodniczymi, korespondował z czołowymi myślicielami epoki, w tym z Isaackiem Newtonem czy Gottfriedem Leibnitzem. Do jednego z jego hymnów: Najdroższy Boże, kiedy umrę, muzykę skomponował Johann Sebastian Bach. Ukoronowaniem dokonań Neumanna były Rozważania nad życiem i śmiercią, które stały się zaczątkiem badań statystycznych w dziedzinie śmiertelności.

Na wystawę składają się realizacje artystów współczesnych, klasyków XX wieku wieku oraz dzieła ze zbiorów Ossolineum, w tym prace Jana Matejki czy Andrzeja Wróblewskiego. Jest to unikalna okazja, aby we wnętrzach byłego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą zobaczyć obok siebie fotografię post mortem, grafiki, obrazy i rysunki z okresu manieryzmu, dzieła klasyków sztuki polskiej i prace twórców najmłodszego pokolenia, związanych z krakowską i wrocławską Akademią Sztuk Pięknych.

Projekt realizowany przez AMUiA zakończy konferencja i prawykonanie najnowszego utworu Pawła Hendricha, poświęconego ofiarom pandemii. Kuratorem wystawy jest prof. Łukasz Huculak, a pomysłodawcą całego wydarzenia muzykolog dr. Grzegorz Joachimiak.

Autorzy:

Justyna Baśnik – Andrzejewska, Paweł Baśnik, Krystian Truth Czaplicki, Konrad Jarodzki, Anna Kołodziejczyk, Mariusz Maślanka, Kamil Moskowczenko, Łukasz Huculak, Zofia Pałucha, Magdalena Parfieniuk, Monika Polak, Michał Puszczyński, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński, Jan Wolski, Halina Wrzeszczyńska, Bartosz Zaskórski, Barbara Żłobińska, Konrad Żukowski oraz Włodzimierz Błocki, Jan Bułhak, Willem Buytewech, Adriaen Collaert, Wanda Dembowska, Józef Grottger, Florian Lunda, Karel van Mallery, Jan Matejko, Franciszek Smuglewicz, Martin Tyroff, Andrzej Wróblewski i inni autorzy dzieł ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających w dniach 08–25.10. 2021, w piątki i poniedziałki w godzinach 11.00-18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 11.00-16.00.

 

Poniżej przedstawiamy: Psychopomp. Widok wystawy.

Idź na górę