Jedność wiedzy, jedność poznania

Łukasz Huculak, Pamięć 2021 

PSYCHOPOMP 04–25.10. 2021

Wystawa realizowana w ramach projektu  „Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia”

Tytuł wystawy, której kontekst wpisuje się w doświadczenie pandemiczne, zaczerpnięto z antycznych źródeł: PSYCHE – dusza i POMPOS – przewodnik. Psychopomp, jako postać łącząca świat doczesny z pośmiertnym bezkresem, wiąże śmierć cielesną z potencjalną sublimacją bytu. Znaleźć go można w większości mitologii i wierzeń eschatologicznych: Anubis, Hermes, Charon, Walkirie i wielu innych, cichych bohaterów wierzeń religijnych, stoi na straży naszego dostępu do zaświatów.

Na prezentowaną we wrocławskim Ossolineum wystawę składają się dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich oraz realizacje polskich artystów współczesnych wszystkich pokoleń. Jest to okazja, aby w unikalnych wnętrzach  byłego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą zobaczyć obrazy klasyków XX wieku, fotografię post mortem, ryciny i rysunki mistrzów manieryzmu, a także Jana Matejki, Józefa Grottgera czy Andrzeja Wróblewskiego. Pokaz uzupełniają najnowsze realizacje twórców związanych z krakowską i wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, w których twórczości pojawia się wątek śmierci, zaświatów i vanitas.

Patronem wystawy jest Caspar Neumann (1648-1715), „uczony i duchowny z Wrocławia, zajmujący się zagadnieniem umieralności”. Wnikliwe studium śmiertelności wrocławian zaświadcza o jego specjalnym stosunku do śmierci. Dla Neumanna, zasłużonego tak dla spuścizny muzycznej, jak i nowoczesnych systemów emerytalnych,  to z jednej strony egzystencjalny dramat, z drugiej – kwestia ściśle naukowa, powiązana z ekonomią i biopolityką.

Wystawa stanowi część projektu obejmującego również koncerty i konferencję, organizowane przez członków wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów: dra Grzegorza Joachimiaka i prof. Łukasza Huculaka, przy wsparciu wrocławskich uczelni oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Kurator: Łukasz Huculak

współpraca: Emilia Kłoda, Alicja Przestalska, Justyna Baśnik-Andrzejewska, Paweł Baśnik

Autorzy: Justyna Baśnik – Andrzejewska, Paweł Baśnik, Krystian Truth Czaplicki, Konrad Jarodzki, Anna Kołodziejczyk, Mariusz Maślanka, Kamil Moskowczenko, Łukasz Huculak, Zofia Pałucha, Magdalena Parfieniuk, Monika Polak, Michał Puszczyński, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński, Jan Wolski, Halina Wrzeszczyńska, Bartosz Zaskórski, Barbara Żłobińska, Konrad Żukowski oraz Włodzimierz Błocki, Jan Bułhak, Willem Buytewech, Adriaen Collaert, Wanda Dembowska, Józef Grottger, Florian Lunda, Karel van Mallery, Jan Matejko, Franciszek Smuglewicz, Martin Tyroff, Andrzej Wróblewski i inni autorzy dzieł ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających w dniach 08–25.10. 2021, w piątki i w poniedziałki w godzinach 11.00-18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 11.00-16.00.

1. Zofia Pałucha, Still Life, 2020

2. Paweł Baśnik, Higieia, 2021

3. Monika Polak, Artificial Bodies, 2021

4. Mariusz Maślanka, Snakeskin II, 2019

5. Łukasz Huculak, Psychopomp II, 2021

6. Łukasz Huculak, Psychopomp, 2021

7. Konrad Jarodzki, WTC IV, 2004

8. Konrad Żukowski, Półżywe leżące truchło i cztery kościotrupy, 2021

9. Justyna Baśnik – Andrzejewska, Vanitas, 2021

10. Jadwiga Sawicka, Łzy, 2021

11. Krystian Truth-Czaplicki, Tornados Are Typically Very Quiet Until They Come Close, 2018

12. Bartosz Zaskórski, Głowa do, 2019

Idź na górę