Jedność wiedzy, jedność poznania

Dr hab. n. med. Piotr Donizy we współpracy z prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts General Hospital oraz gronem naukowców z 11 ośrodków naukowych z całego świata wykazali, że wzrost ilości dwóch białek, PARP1 i IDO1, w komórkach nowotworowych wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów z czerniakiem błon śluzowych, który jest niezwykle rzadką, źle rokująca odmiana czerniaka (stanowi mniej niż 2% wszystkich czerniaków występujących u ludzi; lokalizuje się m.in. w obrębie jamy ustnej i nosowej, końcowym odcinku jelita grubego i w obrębie sromu). Jest to pierwsza na świecie analiza znaczenia prognostycznego obecności białek PARP1 i IDO1, bazująca na materiale klinicznym zgromadzonym w jednej z największych na świecie grup badawczych pacjentów z tym nowotworem złośliwym. Białko PARP1 jest zaangażowane m.in. w naprawę uszkodzeń DNA, a IDO1 jest enzymem uczestniczącym m.in. w regulacji odpowiedzi immunologicznej. To przełomowe badanie, w którym dr hab. Piotr Donizy jest głównym wykonawcą i autorem koncepcji badania, może być punktem zwrotnym w leczeniu tej grupy pacjentów w przyszłości i stać się punktem wyjścia do testowania klinicznego inhibitorów PARP1 i IDO1 (czyli podwójnego hamowania aktywności tych dwóch białek), które są obecnie testowane in vitro, bądź już stosowane w leczeniu innych nowotworów złośliwych. Potencjalne zahamowanie aktywności obydwu białek mogłoby znacząco ograniczyć potencjał inwazyjny komórek czerniaka błon śluzowych i w przyszłości poprawić wyniki leczenia i rokowanie pacjentów z tym bardzo rzadkim nowotworem, dla których wciąż współczesna onkologia ma ograniczony zestaw opcji terapeutycznych. Wyniki powyższego badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Cells (IF: 5.656). Poniżej, link do pełnej treści artykułu: https://www.mdpi.com/2073-4409/9/5/1135

Idź na górę