Jedność wiedzy, jedność poznania

Zakończyła się realizacja projektu Danio Adventure! Nauka i Odkrycia, powołanego do życia dzięki aktywności członkiń AMUiA dr Marty Migockiej Patrzałek i dr Magdy Dubińskiej-Magiery. Projekt DANiO miał na celu upowszechnianie wiedzy o roli badań naukowych we współczesnym społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży licealnej, ich nauczycieli, rodziców i mieszkańców Wrocławia. Ze względu na ten cel, przedsięwzięcie połączyło etap rekrutacji uczestników projektu z popularyzacją wiedzy. W wieloetapowej rekrutacji, która była także formą nauki w postaci praktycznych warsztatów badawczych, wybrano sześcioro Wrocławskich licealistów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej. W czasie trwania projektu uczestnicy relacjonowali postępy pracy za pomocą mediów społecznościowych, strony internetowej Uniwersytetu, oraz Przeglądu Uniwersyteckiego.

Uczestnicy wzięli udział w pracach badawczych, które były prowadzone z zastosowaniem wykorzystywanych jako organizm modelowy ryb danio pręgowanych. W ramach  projektu, uczniowie oceniali wpływ różnych substancji na rozwój i funkcjonowanie mięśni.

Projekt zakończył się otwartą relacją naukową w formie napisanego przez uczniów artykułu popularno-naukowego opublikowanego w Przeglądzie Uniwersyteckim pt.: „Danio Adventure! Nauka i Odkrycia” (Przegląd Uniwersytecki, nr 5, 2018, str. 20-23). Projekt był realizowany w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego, był finansowany przez Gminę Wrocław, której przedstawicielem jest Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA). Głównym wykonawcą była dr Joanna Niedbalska-Tarnowska.

O projekcie można również przeczytać w Przeglądzie Uniwersyteckim, nr 5 | 2018 (225) – wersja elektroniczna TUTAJ

Marta i Magda

Idź na górę