Jedność wiedzy, jedność poznania

20. stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Akademii Młodych Uczonych i Artystów, na którym swoje projekty badawcze przedstawiły: dr Magdalena Dubińska-Magiera oraz dr Justyna Ziółkowska. Obie Panie są członkiniami AMUiA od 2015 r.
Dr Magdalena Dubińska-Magiera przedstawiła projekt pt. “Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila melanogaster) ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych związanych z zaburzeniami ludzkiego ortologa”.
Dr Justyna Ziółkowska przedstawiła projekt pt. “Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczych”.
Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, co zaowocowało żywą i ciekawą dyskusją.

Idź na górę