Jedność wiedzy, jedność poznania

„Mediatization of Physical Activity. Media Saturation and Technologies” (Rowman & Littlefied: Lexington Books, Lanham, MA: 2019) to książka wyjaśniająca, jak współcześnie amatorska aktywność fizyczna i użytkowanie technologii medialnych wzajemnie na siebie oddziałują.


Mediatyzacja sportu badana jest sporadycznie i głównie z perspektywy sportu profesjonalnego oraz mediów masowych. Sport amatorski, codzienna aktywność fizyczna i jej związki z podręcznymi technologiami medialnymi są pomijane w badaniach nad mediatyzacją.

Przyjęta perspektywa integruje dotychczasowe tradycje leżące u podstaw rozwoju koncepcji mediatyzacji: fenomenologię materialistyczną i ekologię medialną, dodatkowo badając mediatyzację z perspektywy materialnych właściwości technologii dopełnianych przez zawartość.

Ujęcie integruje perspektywę indywidualną i społeczną w relacjach technologie medialne – aktywność fizyczna. Łączy w wyjaśnieniu obserwowanych i mierzonych zjawisk perspektywę technologiczną, socjologiczną, psychologiczną i kulturową.

Badania obejmują analizy metateoretyczne dotychczasowych ustaleń oraz empiryczne badania ilościowe i jakościowe, które zostały zintegrowane w ramach nowej koncepcji saturacji medialnej, dopełniającej dotychczasową teorię.

Ze spisem treści oraz recenzjami można zapoznać się na stronie wydawcy: https://rowman.com/isbn/9781498584715.

Idź na górę