Jedność wiedzy, jedność poznania
Kwartalnik nauka - okładka zielone tło

Ukazał się w wersji on-line wspólny artykuł prof. Jakuba Fichny (Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk), dr. hab. Konrada Osajdy (członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk), dr. hab. Anety Pieniądz (Obywatele Nauki) oraz dr. Bartłomieja Skowrona (Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów) pt. Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy. W artykule tym autorzy zastanawiają się nad rolą, ograniczeniami oraz wartością badań interdyscyplinarnych. Artykuł powstał na bazie debaty Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy, debatę poprowadził prof. Jakub Fichna, pozostali autorzy artykułu byli uczestnikami debaty.

Debata była częścią konferencji pt. Interdyscyplinarność w uniwersytecie – reguła czy wyjątek? Wyzwania i pułapki rozwiązań systemowych, organizowanej przez prof. Jerzego Axera z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się w dniach 30.06.2015-01.07.2015 w Warszawie.

Pełna treść artykułu w wolnym dostępie znajduje się na stronie czasopisma Naukahttp://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/643/658.

Idź na górę