Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Archiwum
  • Filomates. Nieoczywiste związki filozofii i matematyki. Nowy międzynarodowy projekt badawczo-edukacyjny.
filomates - logo projektu badawczo edukacyjnego ze spiralą

Głównymi ideami Filomates są idee pielęgnowane już od 5-ciu lat w Akademii Młodych Uczonych i Artystów: idea jedności wiedzy  oraz  idea jedności poznania. Projekt upowszechnia wiedzę o głębokich związkach filozofii i matematyki oraz szerzej: humanistyki i nauk ścisłych. Projekt burzy nienaturalne podziały na humanistów i ścisłowców. Jest to projekt badawczo-edukacyjny, podobnie jak prowadzony przy Akademii projekt Gucio. W trakcie projektu grupa 17 licealistów zostanie zaproszona do prowadzenia interdyscyplinarnych i międzynarodowych badań z zakresu filozofii, translatoryki i zastosowań matematyki w naukach humanistycznych i sztuce pod okiem uczonych z Akademii  oraz uczonych reprezentujących ośrodki naukowe zagraniczne z Hiszpanii i USA.

Projekt składa się z:
1. Przetłumaczenia 2 artykułów z j. angielskiego na język polski (około 10 spotkań roboczych) z grupą 10 licealistów.
2. Serii warsztatów:  (a) z wizualizacji graficznej obiektów matematycznych prowadzonych w Instytucie Matematycznym UWr. (b) z zakresu wykorzystania matematyki w sztukach wizualnych prowadzonych przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, (c) warsztatów pt: „Od funkcji neuronu do zaburzeń psychicznych” przeprowadzonych przy Politechnice Wrocławskiej, (d) warsztatów teatralnych przygotowujących do wystąpienia w filmie (patrz punkt 5) przeprowadzonych przy Filii Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.
3. Udziale licealistów (oraz zainteresowanych  nauczycieli) w konferencji Topological Philosophy (w szczególności w Graduate School on Topological Philosophy) w Warszawie w lutym 2016 r.
4. Cyklu 3 otwartych wykładów dla wrocławskich licealistów upowszechniających wiedzę o związkach filozofii i matematyki (wykłady będą prowadzone przez grupę 10 licealistów).
5. Przygotowania filmu popularyzującego związki filozofii i matematyki.
6. Publikacji tłumaczeń i wspólnego artykułu (autorami będą wybrani wykonawcy, uczniowie i zainteresowani opiekunowie).

Czas trwania: styczeń 2016-czerwiec 2016

 

Wykonawcami projektu są członkowie AMUiA:
1. dr Bartłomiej Skowron (inicjator i kierownik projektu, Politechnika Warszawska),
2. dr Paweł Jarnicki (Fundacja Projekt Nauka, Politechnika Zuryska),
3. dr Roland Zarzycki (Fundacja 2BeFair, Uniwersytet Wrocławski),
4. dr Jakub Jernajczyk (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu),
5. prof. Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski).
6. dr inż. Jarosław Drapała (Politechnika Wrocławska)
7. dr Dorota Frydecka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
8. dr Krzysztof Boczkowski (Filia Wrocławska Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie)
9. dr Przemysław Swatek (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu)

oraz uczeni zagraniczni:

9. prof. Thomas Mormann (Uniwersytet Kraju Basków, Hiszpania)
10. Prof. Achille Varzi (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA)

Adresaci projektu:

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest  grupa 10 wrocławskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pośrednimi beneficjentami projektu jest grupa około 400 wrocławskich licealistów oraz środowisko edukacyjne Wrocławia.

Rekrutacja: zainteresowanych uczniów i nauczycieli (opiekunów uczniów) prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem projektu dr.  Bartłomiejem Skowronem: bartlomiej.skowron(at)gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2016 r. Od uczniów wymagamy giętkiego umysłu oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. W ramach zgłoszenia prosimy o przesłanie chęci uczestniczenia w projekcie wraz z krótkim opisem profilu poznawczego (w tym zainteresowań) kandydata oraz krótkiej opinii nauczyciela, który będzie opiekunem ucznia w trakcie trwania projektu.

Uczniowie współuczestnicząc w badaniach filozoficznych i naukowych z bliska obserwować będą pracę uczonych i artystów w międzynarodowym i autentycznie interdyscyplinarnym środowisku. Podstawą merytoryczną przeprowadzanych warsztatów są autorskie ponaddziedzinowe badania prowadzone przez członków Akademii.  Współautorstwo artykułu, które będzie jednym z efektów projektu, aktywnie wprowadzi uczniów w pasjonujący świat badań i ukaże praktykę filozoficzną i badawczą w pełnej  jej zawartości. Uczestnictwo w warsztatach teatralnych przygotuje uczniów do realizacji filmu popularyzującego nieoczywiste związki filozofii i matematyki.

 

Patroni medialni projektu:

Czasopismo popularnofilozoficzne: Filozofuj,
http://filozofuj.academicon.pl/

 

 

Wywiady przeprowadzone przez uczniów biorących udział w projekcie:

Wywiad z prof. Thomasem Mormannem

 

Wywiad z prof. Ian Pratt-Hartmanem

 

Wywiad z prof. Tomaszem Plackiem

 

Wywiad z dr. Rolandem Zarzyckim 

 

Plakat rekrutacyjny:

Idź na górę