Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Archiwum
  • CONFERENCE STREAMING 25.10.2021 “Caspar Neumann. Souls And Funds. Book Of Births And Funerals For The City Of Wrocław”

Dear Participants,

We are pleased to invite you to the Conference “Caspar Neumann. Souls And Funds. Book Of Births And Funerals For The City Of Wrocław” that will take place in the Ossoliński National Institute on October 25th 2021. To attend the conference online streaming, please join online streaming. We are looking forward to this virtual meeting!

 

9:00: Welcome and inaugural keynote / Powitanie i wykład inauguracyjny https://youtu.be/hRwnT4Z2KpE

9:45 Musical and auditory tombeaux / Muzyczne i audialne tombeaux https://youtu.be/5anHjAtNRhk

11:00 Profane death – Funeral customs – Wrocław demographics / Śmierć nieczysta – Zwyczaje funaralne – Demografia Wrocławia https://youtu.be/64UfYqPDgUE

12:40 The fragility of life. Medicine – Biopolitics – Ecology. Prevention and prospects / Kruchość życia. Medycyna – Biopolityka – Ekologia. Profilaktyka i perspektywy https://youtu.be/4lPApAvlCuc

15:00 Memento mori. Wrocław’s mortal-arts / Memento mori. Sztuka mortualna Wrocławia https://youtu.be/mxnCekQkcSI

 

Detailed program of this event may be found at Program

Idź na górę