Jedność wiedzy, jedność poznania

4 października – 25 października 2021

Miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37

Caspar Neumann (1648-1715) to postać wyjątkowa w historii Wrocławia. Ten człowiek nauki i sztuki, ojciec statystyki demograficznej, był zafascynowany śmiercią i kwestią umieralności. Na przestrzeni dziejów topos vanitas zyskiwał na znaczeniu w sytuacjach granicznych, w czasach zarazy i wojen niosących poczucie nietrwałości, bezradności, osamotnienia i lęku przed śmiercią. Podobnie jest obecnie z powodu pandemii Covid-19, ale nie tylko dlatego. Problemy klimatyczne, ekologiczne i medyczne wywołują w  społeczeństwie podobne uczucia z podobną intensywnością. Język artystyczny umożliwia zrozumienie wielu z tych problemów skupiając je w soczewce sztuk wizualnych i muzycznych. Projekt „Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia” ma zachęcać do wspólnej refleksji na tymi zagadnieniami. Funkcję przewodników po nich przejmą członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz zaproszeni do współpracy ludzie kultury i nauki. 

W dniach w dniach 4–25 października 2021 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 odbędzie się wystawa, koncerty, konferencja naukowa oraz przeprowadzone zostaną badania socjologiczne.  

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann
Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko
Organizatorzy:
– Akademia Młodych Uczonych i Artystów
– Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi)
– Zakład Narodowy im. Ossolińskich
– Uniwersytet Wrocławski
– Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
– Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu
– Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Pomysł i realizacja:
Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii UWr i Katedra Muzyki Dawnej AMKL)
Łukasz Huculak (Katedra Malarstwa ASP we Wrocławiu)
współpraca: Monika Sochacka i Tomasz Janoś (WCA), Emilia Kłoda i Alicja Przestalska (Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO)
Idź na górę