Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Archiwum
  • Akademia Młodych Uczonych i Artystów i Uniwersytet SWPS Wrocław zapraszają na debatę pt. Młodzi w nauce.
Logo Amuia - wersja poprzednia

Spotkanie rozpocznie się  11.12.2015 (piątek), godz. 1700  w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (Rynek 13, II p.), a poprowadzi je dr Katarzyna Kopecka-Piech (Akademia Wychowania Fizycznego, Rada Młodych Naukowców, AMUiA).

 

Uczestnicy debaty:

  • Dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Rada Młodych Naukowców): Nie śpię, bo buduję CV. Młody naukowiec w polskim systemie akademickim
  • Dr Paweł Jarnicki (Fundacja Projekt Nauka, ETHZ, AMUiA): Pracuję naukowo, bo nie dbam o stały etat. Czy można pracować tylko „na grantach”?
  • Dr Bartosz Ryż (Fundacja Projekt Nauka): Niezależna jednostka wśród Komitetów, Rad i Komisji. O polityce naukowej z perspektywy NGO

 

Idź na górę