Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Wystawy
  • W galerii Konduktorownia do 6 listopada 2014 r. trwa wystawa Łukasza Huculaka „Sopra Minerva”

 W galerii Częstochowskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych „Konduktorownia” do 6 listopada 2014 r. trwa wystawa Łukasza Huculaka „Sopra Minerva”

 

 

 

Sopra Minerva

Sopra Minerva znaczy tyle co „na Minerwie”, powyżej niej. „Ponad”, czyli głównie „na jej gruzach”, „na fundamentach”, co można jednak rozumieć także jako „przewyższając Minerwę”.

Jest to wezwanie jednego z rzymskich kościołów, w pełnym brzmieniu – Santa Maria Sopra Minerva, odnoszące się do lokalizacji kościoła postawionego na miejscu antycznej świątyni poświęconej utożsamianej z Ateną etruskiej patronce mądrości i nauki. Kościół należy do zakonu filozofów: Mistrza Eckharta, Św. Tomasza, czy spalonego ostatecznie za kacerstwo Giordana Bruno.

Osią wystawy, która zestawia ciemne nokturny przedstawiające zjawiska nadprzyrodzone z jasnymi obrazami wyimaginowanych eksperymentów naukowych, jest napięcie pomiędzy tym co racjonalne i  nieracjonalne.

 

Więcej  zobacz: huculak.pl/.

Idź na górę