Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Wystawy
  • Realizacja site-specific autorstwa Karoliny Szymanowskiej do zobaczenia od 12.09.2014 w Lipsku.
instalacja świetlna Immer Mehr

Immer mehr / Nienasycenie to zrealizowana w przestrzeni publicznej instalacja świetlna zbudowana z giętej stal i światła generowanego przez diody LED. Projekt został wykonany w parku należącym do Szpitala Diakonów w Lipsku użytkowanym przez jego pacjentów i mieszkańców dzielnicy Lindenau. Instalacja jest odpowiedzią na zaproponowany przez organizatorów temat „Infiziert / Zarażanie”. Nienasycenie to otwarta na interpretację instalacja wykorzystująca kontekst miejsca. Termin „Zarażanie” interpretuje jako uporczywy stan nienasycenia i niezaspokojenia, który z jednej strony wydaje się nadmiernie i dość jednostronnie kształtować potrzeby ludzkie, podczas gdy odpowiednio ukierunkowany bywa, jak ciekawość, nieocenioną motywacją.

Idź na górę