Jedność wiedzy, jedność poznania

Pozornie myślenia i widzenia nie łączy nic. Za pomocą wzroku dostarczamy dane wrażeniowe, które będąc odpowiednio interpretowane, stać się mogą podstawą myśli. Jednak nie są one myślami. Czy naprawdę tak jest? Być może myślimy używając percepcji w jakimiś silniejszym sensie? A może myślenie jest zawsze myśleniem wzrokowym? Może myślimy zmysłami? Jeśli tak jest, to jakie ma to znaczenie i konsekwencje dla nauki i sztuki? Jak w ogóle myśleć o widzeniu? Jak widzimy widzenie? Jak myślimy bez doświadczenia świata wizualnego?

Czym są pojęcia? Bliżej im do wyobrażeń, czy do przestrzennych kształtów? Co jest podstawową cegiełką poznania? Jaka jest rola wyobraźni w poznaniu? Jak słowa łączą się z wyobrażeniami? Czy słowa są rodzajem obrazów? W jaki w ogóle sposób istnieją widziane obiekty, skoro to, co widzimy jest w pełni zależne od światła? Czy myślimy słowami? Czym jest abstrakcja?

Paneliści:

Jakub Jernajczyk, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Pracuje jako asystent w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Marcin Czub, psycholog poznawczy. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UWr.

Prowadzenie debaty: Bartłomiej Skowron (filozof, Akademia Młodych Uczonych i Artystów)

Debata odbędzie się w piątek 06.12.2013, o godz. 18 w Galerii Mieszkanie Gepperta, która znajduje się w dawnym mieszkaniu prof. Eugeniusza Gepperta na ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2 we Wrocławiu (www.mieszkaniegepperta.pl).


Kurator cyklu „Widzialność jest pułapką”: Bartek Lis

Idź na górę