Jedność wiedzy, jedność poznania

Interdyscyplinarna konferencja „Nadmiar i brak”

(30.11 – 1.12.2013)

Akademia Młodych Uczonych i Artystów ma zaszczyt serdecznie zaprosić na interdyscyplinarną konferencję „Nadmiar i Brak”, która odbędzie się w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2013 roku.

Łukasz Huculak, "Natura", olej na płótnie.Łukasz Huculak, „Natura”, olej na płótnie.

Formuła konferencji, łącząc wykłady, seminaria oraz wydarzenia artystyczne, nawiązuje do idei jedności sztuki i nauki. Zamyka ona projekt, w ramach którego odbyły się dotychczas m.in. warsztaty projektowe, seminarium socjologiczne oraz szereg wykładów o rozmaitej tematyce: od kosmologii po genetykę. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnego dialogu przedstawicieli różnych dziedzin, dlatego jej ważnym elementem jest zebranie w jednym miejscu wybitnych specjalistów, reprezentujących rozmaite obszary nauki i sztuki. Wykłady mają charakter otwarty i ujmują tytułowy problem nadmiaru i braku z perspektywy poszczególnych dyscyplin.

Jakub Jernajczyk, "Koło wiedzy".Jakub Jernajczyk, „Koło wiedzy”.

 

Charakteryzując współczesność mówi się często o nadmiarze: przeroście formy, nadprodukcji obrazów i informacji, nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie łatwo wskazać obszary dotkliwego braku i pustki. Dzisiejszy nadmiar wydaje się entropiczny i inflacyjny – nie prowadzi do pełni, lecz wprost do braku. Pojawia się szereg pytań: czy równowaga, bądź jej brak, mają charakter obiektywny? Czy są immanentną właściwością rzeczywistości, czy jedynie naszym subiektywnym jej osądem?

Eugeniusz  SmolińskiEugeniusz Smoliński

 

Na te m.in. pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Nadmiar i brak”. Organizatorami wydarzenia są Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Wrocławskie Centrum Akademickie, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, przy współpracy z Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów UWr oraz Kołem Naukowym Studentów Socjologii UWr. Patronami medialnymi są Akademickie Radio Luz oraz pismo artystyczne Format.

Joanna Kaucz, "Primavera", olej na płótnie.Joanna Kaucz, „Primavera”, olej na płótnie.

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in. prof. Alicja Chybicka (kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), prof. Włodzisław Duch (fizyk specjalizujący się w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej i kognitywistyce) oraz prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (biolog molekularny, biotechnolog, kierownik Zakładu Mikrobiologii Molekularnej na Uniwersytecie Wrocławskim). Wydarzeniom naukowym towarzyszyć będą – w sobotni wieczór 30 listopada – wystawy artystyczne młodych artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (kuratorzy: mgr Jakub Jernajczyk, dr Łukasz Huculak, dr Anna Kołodziejczyk, mgr Paweł Lisek, mgr Karina Marusińska) oraz pokaz instalacji dźwiękowo-wizualnej (mgr Adrian Foltyn oraz mgr Paweł Lisek).

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

 

Program konferencji znajduje się tutaj.

 

Idź na górę