Jedność wiedzy, jedność poznania

Informujemy, że II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2014  odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2014.   Sympozjum  organizowane jest przez Klub Stypendystów FNP oraz program Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród organizatorów tego spotkania jest dwóch członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów: prof. dr hab. Artur Krężel oraz prof. dr hab. Marcin Drąg.

Celem Sympozjum jest utworzenie platformy do wymiany naukowej pomiędzy uczonymi o zainteresowaniach  interdyscyplinarnych. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele:

  • biologii i medycyny
  • chemii
  • fizyki
  • informatyki
  • matematyki
  • astronomii
  • ekonomii 
  • nauk społecznych

Uczestnicy Sympozjum przedstawią  swoje doświadczenia z projektami interdyscyplinarnymi bądź to w formie plakatu, bądź krótkiej prezentacji ustnej.

Informacje o Sympozjum dostępne są na stronie: http://inter-mix2014.klub-fnp.pl/.

Idź na górę