Jedność wiedzy, jedność poznania

W połowie roku 2012 w Akademii Młodych Uczonych i Artystów powstał pomysł przeprowadzenia
we wrocławskich szkołach warsztatów logiczno-krytycznych. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku
filozofowie skupieni przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przy Oddziale
Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego przeprowadzili warsztaty w siedmiu
wrocławskich liceach dla 200 uczniów. Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez
uczniów, jak też nauczycieli.
Szkolenia logiczno i społeczno-komunikacyjnych kompetencji dla nauczycieli z 
Dolnego Śląska
Kontynuacją i poszerzeniem idei warsztatów jest opracowanie przez ten sam zespół (w tym dwóch Akademików: dr. Bartłomieja Skowrona oraz dr. Rolanda Zarzyckiego) projektu 40-
godzinnych szkoleń kształcących kompetencje logiczne i społeczno-komunikacyjne oraz metody ich
nauczania; projekt przeznaczony jest dla 120 nauczycieli II, III, IV poziomu edukacyjnego. Działania
te realizowane są w porozumieniu i przy wsparciu Centrum Edukacji Nauczycielskiej działającym
przy Uniwersytecie Wrocławskim. Projekt szkoleń zdobył już grant Wrocławskiego Kuratorium
Oświaty, a jego realizacja przewidziana jest na wrzesień i październik 2013 r. Szkolenia będą
bezpłatne.
Logika codzienności
Program szkolenia obejmuje kształcenie kompetencji logicznych i społeczno-komunikacyjnych; łączy w
sobie trzy dziedziny: logikę, krytyczną filozofię społeczną oraz etykę. Zagadnienia logiczno-społeczne
omawiane będą w czterech podstawowych modułach: „Wiedza” „Etyka” „Gry społeczne” i „Internet”.
W trakcie szkoleń wykorzystywane będą m.in. ćwiczenia interaktywne, analizy przypadków, wykłady
problemowe, prezentacje multimedialne oraz tworzenie ćwiczeń dydaktycznych – na bazie
rzeczywistych komunikatów zaczerpniętych z języka potocznego, naukowego, politycznego,
światopoglądowego oraz Internetu. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie projektu:
http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl/
Rekrutacja
Rekrutacja na szkolenia już się rozpoczęła i jest prowadzona przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej
UWr (71 3759268, donata.zajac@cen.uni.wroc.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Idź na górę