Jedność wiedzy, jedność poznania
aktualnosc w AMUiA

W okresie marzec-lipiec 2015 roku odbyła się druga edycja warsztatów badawczo-edukacyjnych GUCIO prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Cebrat w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W GUCIO2 wzięło udział 12 uczniów z XV LO. Na projekt składały się zajęcia mające na celu przybliżyć:

  • zagadnienia biologii molekularnej i biologii pszczół,
  • zajęcia terenowe, w czasie których zbierane były próbki do analizy (trutnie) i
  • zajęcia laboratoryjne, w czasie których dokonywano analizy sekwencji alleli genu csd.

Gen csd jest genem determinującym płeć u pszczół, a odpowiednio duża różnorodność jego wersji w populacji jest niezbędna dla dobrostanu pszczół. Od strony naukowej projekt GUCIO ma na celu ocenę różnorodności alleli csd w pobliskich populacjach pszczół – otrzymane wyniki wskazują, że rozmieszczenie alleli csd nie jest równomierne i że za ich nierównomierny rozkład odpowiedzialne jest bardzo wysokie tempo powstawania nowych alleli. Od strony edukacyjnej projekt GUCIO umożliwia uczniom uczestniczenie w prawdziwych badaniach naukowych, w tym własnoręczne wykonywanie eksperymentów, które są niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych. Jednocześnie jest okazją do pogłębionej nauki biologii molekularnej i uświadamia wagę utrzymania różnorodności genetycznej w srodowisku przyrodniczym.

Idź na górę