Jedność wiedzy, jedność poznania
Logo Amuia - wersja poprzednia

W listopadzie 2015 rozpoczęła się realizacja drugiej edycji warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Akademii Młodych Uczonych i Artystów „Porządne myślenie”.

Pierwsza edycja „Porządnego myślenia” spotkała się z uznaniem uczniów i nauczycieli – w ankiecie ewaluacyjnej zdecydowana większość uczestników wyraziła chęć dalszego udziału w zajęciach. Druga edycja, podobnie jak pierwsza, łączy w sobie logikę – naukę o prawach prawdziwości i poprawnych  rozumowaniach, z krytyczną filozofią społeczną – dziedziną skupioną wokół funkcjonowania struktur i mechanizmów społecznych, w tym politycznych, moralnych, medialnych.

Skąd takie połączenie dziedzin?  Świadome uczestnictwo zarówno w lokalnej, jak i globalnej strukturze społecznej wymaga postawy nienaiwnej, myślącej, krytycznej, ale nie ciągle podejrzliwej czy nieufnej – przeciwnie, wymaga postawy aktywnej i konstruktywnej. Krytyczna refleksja społeczna, filozoficznie wykorzystująca elementy wiedzy logicznej, pozwala obnażyć to, co w komunikacji i procesach społecznych ukryte i tym samym działające pomimo woli, a więc stanowi warunek sine qua non autonomii intelektualnej i moralnej.

Pośród zagadnień logicznych pojawią się elementy teorii definicji, teorii argumentacji, przetwarzania informacji społecznej, sztuki dyskusji, przekonywania i ścisłego wyrażania się, typologii pytań; filozofia społeczna odpowiadać będzie za omówienie zagadnienia wpływów społecznych, manipulacji społecznej oraz zastosowań teorii gier w badaniach nad materią społeczną. Projekt ten opiera się na przekonaniu, że umiejętności społeczne, takie jak efektywna komunikacja, współpraca, krytyczne nastawienie do subtelnych form wykluczenia i manipulacji czy rozwiązywanie konfliktów, ufundowane są w umiejętnościach ściśle logicznych, takich jak stawianie hipotez, ścisłe wyrażanie się, umiejętne przeprowadzanie argumentacji i rozumowań, wrażliwość na niejasność, nieostrość, niepoprawność używanych definicji czy rozpoznawanie językowych form manipulacji.

Zajęcia w szkołach prowadzą członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów: dr Bartłomiej Skowron oraz dr Roland Zarzycki. W skład zespołu wchodzą również: dr Katarzyna Kuczyńskadr Justyna Kostaś,  dr Marcin Łazarzdr Łukasz Nysler, dr Marcin Wróbelmgr Krzysztof Siemieńczukmgr Wiktor Figiel, mgr Sebastian Wachowiak. Członkowie zespołu pracowali nad programem zajęć w ramach zespołu „Nauczanie Filozofii” oraz współpracują z Pracownią Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii UWr.

Idź na górę