Jedność wiedzy, jedność poznania
Logo Akademia Młodych Uczonych i Artystów

plakat 2

Akademia Młodych Uczonych i Artystów zaprasza na interdyscyplinarne wykłady Łukasza Huculaka i Jakuba Jernajczyka, odbywające się w ramach projektu naukowo-artystycznego „Nadmiar i brak”.

Wykłady odbyły się w środę 27.02.2013, o godz. 17.00 w sali Audiowizualnej Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP, ul. Traugutta 19/21, Wrocław).

Jakub Jernajczyk „Stratne reprezentacje nadmiarowej rzeczywistości”

Osią wykładu będzie bergsonowska koncepcja „kinematograficznego mechanizmu myślenia”. Nasze zmysłowe oraz intelektualne (pojęciowe) ujmowanie rzeczywistości ma charakter wybiórczy, stratny. Dotyczy to nie tylko naturalnej percepcji, ale i wszelkich form sztucznej reprezentacji, które pojawiają się w ramach społecznej, naukowej, czy też artystycznej aktywności człowieka.

Łukasz Huculak „Szkic, destrukt, nonfinito. Nadmiar i brak w teorii i praktyce artystycznej.”

Wykład będzie przekrojowo omawiał panujący w poszczególnych epokach artystycznych stosunek względem stopnia wykończenia i uszczegółowienia obrazu malarskiego (braku i nadmiaru wrażeń w nim zawartych). Odnosząc kwestię do kategorii „skończoności” lub „nieskończoności” przywołane zostaną rozmaite praktyki i postawy, od renesansu przez manieryzm i romantyzm, po konceptualizm czy minimalizm.

—————–

Łukasz Huculak (1977) adiunkt Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Bywa kuratorem (cykl wystaw Hallo Wrocław 2016!), publikuje teksty o sztuce (Format, Dwutygodnik, Art&Business). Zrealizował kilkadziesiąt wystaw (2012 Hipotezy i hipostazy Galeria Miejska w Łodzi, BWA Rzeszów, 2011 Q Abstrakcji Galeria Socato, Wrocław, 2009 Obok jest brak Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003 Wybrał, ułożył sekret Galeria ART., Warszawa ). Od 2012 roku członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jego zainteresowania malarskie koncentrują się na relacjach sensualizmu z idealizmem.

Jakub Jernajczyk (1980) asystent w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006 i 2010. Od 2010 roku członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W 2012 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Uczestnik wielu wystaw artystycznych oraz konferencji naukowych. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się przede wszystkim na relacjach sztuki z nauką.

Idź na górę