Akademia Młodych Uczonych i Artystów była jedną z instytucji wspierających konferencję Polish Scientific Networks 2016. Członkowie Akademii aktywnie uczestniczyli w konferencji:

- Dr hab. n. med. Dorota Frydecka wygłosiła wykład pt. „Integracja procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych”.

- Dr Bartłomiej Skowron poprowadził panel „Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?”.

- Uroczystości otwarcia konferencji w Oratorium Marianum towarzyszyła wystawa multimedialnych prac dr. Jakuba Jernajczyka.