Członek Akademii dr Jakub Jernajczyk, jako jedyny przedstawiciel nauk humanistycznych i nauk o sztuce, został laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej INTER.

W Warszawie, 22 listopada 2014 r. odbył się finał trzeciej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER. Konkurs organizowany był w ramach projektu SKILLS FNP. Wystąpienia 19 finalistów oceniała Kapituła konkursu w składzie której byli m.in.  prof. Maciej Żylicz, prezes FNP,  dr Halina Waś (laureatka konkursu INTER 2013), red. Krzysztof Michalski (Polskie Radio, TVP) oraz red. Edwin Bendyk („Polityka”). Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/konkurs-popularyzatorski-inter-2014-rozstrzygniety/.

Jakub Jernajczyk zdobył III nagrodę za prezentację „Myśląc obrazem – rola mediów cyfrowych w popularyzacji nauki”. W ramach otrzymanego grantu FNP zrealizowany zostanie interdyscyplinarny projekt badawczy „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”. W skład zespołu realizacyjnego wchodzą dr Bartłomiej Skowron (filozof, UPJPII, AMUiA) oraz dr Marcin Czub (psycholog poznawczy, UWr).

Zdjęcia pochodzą z profilu facebookowego FNP, fot. One HD.