Członkami Akademii mogą zostać: osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Łączna liczba członków nie powinna przekraczać 30 osób. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej  oraz przesłanie formularza do 15 maja 2015 r. na adres: amuia@um.wroc.pl.

Formularz dla uczonych

Formularz_dla artystów

Równolegle prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław.