Jak zostać członkiem? | Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Członkami Akademii mogą zostać: osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Łączna liczba członków nie powinna przekraczać 30 osób. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat

JAK APLIKOWAĆ?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

i przesłanie go na adres amuia@um.wroc.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław).

 

Back to top