Akademia Młodych Uczonych i Artystów odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje otwarte wykłady i konferencje z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę (np. projekt nowego przedmiotu we wrocławskich szkołach pt. Język Maszyn, projekt  BioLogic tzn. warsztaty logiczno-biologiczne, Gucio, warsztaty logiczno-krytyczne Porządne Myślenie lub warsztaty animacji lalkowej).
Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze (np. psychiatria i informatyka, biologia i chemia, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych, jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

 

Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest ciałem doradczym ds. nauki Prezydenta Wrocławia.  Akademia udziela rekomendacji w Studenckim Programie Stypendialnym (stypendia dla doktorantów), w programie Visiting Professors (wizyty cenionych badaczy we Wrocławiu) oraz w programie Mozart (partnerstwo nauki i biznesu).
Miasto Wrocław udziela wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku starań o zewnętrzne dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Honorowa Kapituła udziela członkom Akademii Młodych Uczonych i Artystów rekomendacji.