O projekcie

Projekt skupia się na roli jaką w przybliżaniu problemów nauki odgrywa współczesny – ruchomy i programowalny obraz cyfrowy. W ramach realizacji projektu opracowywane są nowe, interaktywne metody wizualizacji klasycznych zagadnień naukowych z zakresu matematyki, fizyki i filozofii. Zaprezentowane one zostaną zarówno w postaci aplikacji ekranowych, pełniących rolę pomocy dydaktycznych, jak i samodzielnych instalacji artystycznych, funkcjonujących w galeriach sztuki. Nowe sposoby wizualizacji poddane zostaną wielowymiarowej analizie, uwzględniającej perspektywy różnych nauk szczegółowych, m.in. psychologii poznawczej, epistemologii, pedagogiki, estetyki, czy projektowania multimedialnego. Analiza ta pozwoli  na ocenę opracowanych przykładów. Wyniki badań opisane zostaną w artykułach naukowych, dotyczących poznawczej roli obrazu i sztuk wizualnych oraz popularyzatorskiego potencjału nowych mediów cyfrowych.

Realizacja

Realizacją projektu zajmuje się interdyscyplinarny zespół badaczy powołany przez Jakuba Jernajczyka, w skład którego wchodzą:

  • dr Jakub Jernajczyk – kierownik, inicjator i główny wykonawca projektu, matematyk i artysta wizualny, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademia Młodych Uczonych i Artystów;
  • dr Bartłomiej Skowron – filozof i matematyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Młodych Uczonych i Artystów;
  • dr Marcin Czub – psycholog poznawczy i programista, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Interdyscyplinarność projektu

W projekcie zbiega się wiele perspektyw naukowych i artystycznych. Wizualizowane zagadnienia pochodzą z matematyki, fizyki, filozofii. Efektywność tych wizualizacji analizowana jest w ujęciu różnych nauk kognitywnych. Opracowane wizualizacje funkcjonowały będą zarówno w postaci aplikacji dydaktycznych, jak i instalacji o charakterze artystycznym.


Co nowego?

Tym, co wyróżnia przyjętą w opisywanym projekcie metodę, jest indywidualne, jakościowe podejście do każdego z wizualizowanych zagadnień. Takie nastawienie charakterystyczne jest dla działalności artystycznej. Nie chodzi w nim o znalezienie ujednoliconej formy wizualizowania wszystkich problemów danej dziedziny, ale o dobranie do każdego zagadnienia optymalnej formy obrazowania,  która wynika ze zrozumienia jego naukowych podstaw.

Prezentacja problemów naukowych w postaci samodzielnych instalacji artystycznych, funkcjonujących w przestrzeniach przynależnych sztuce, niesie ze sobą dodatkowy element zaskoczenia. Niespodziewający się ścisłych odniesień odbiorca, zaintrygowany poruszanym zagadnieniem, może stać się bardziej podatny na zawarty w dziele przekaz naukowy.

Co dalej?

Wyniki teoretyczne, dotyczące poznawczych własności cyfrowego obrazu, staną się punktem wyjścia do dalszych badań nad charakterem ludzkiego poznania (w ujęciu filozofii, psychologii i kognitywistyki). Wyniki praktyczne, polegające na opracowaniu wizualizacji konkretnych zagadnień naukowych, znajdą szerokie zastosowania w dydaktyce i edukacji. Rozwiązania te będą również wykorzystywane w obszarze projektowania wystaw multimedialnych.


Projekt a krzewienie nauk

Niewątpliwie we współczesnych interaktywnych mediach cyfrowych drzemie ogromny potencjał  poznawczy i popularyzatorski. Często jednak efektowna warstwa wizualna i interaktywna zajmuje całą uwagę odbiorcy, nie pozostawiając miejsca na głębszą refleksję. Tym samym z wizualizacji umyka to co najważniejsze – istota przybliżanego problemu naukowego.
Dlatego też niezbędne jest indywidualne podejście do każdego wizualizowanego zagadnienia i znalezienie dlań adekwatnych środków przekazu. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach mniej znaczy więcej, a złożone treści naukowe możemy też przybliżać przy pomocy  oszczędnych obrazów.

Finansowanie

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dr Jakub Jernajczyk, jako jedyny przedstawiciel nauk humanistycznych i nauk o sztuce, zdobył III nagrodę w ramach konkursu INTER (projekt SKILLS) Fundacji. Nagroda została przyznana za prezentację projektu pt. „Myśląc obrazem – rola mediów cyfrowych w popularyzacji nauki”.