Jernajczyk_AMUiA_www

 

ur. 1980

Kadencja czł. AMUiA: 2010-2015. Obecnie, członek wspierający.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Zainteresowania: poznawcza rola sztuki, filozofia obrazu, związki sztuki z nauką, badanie zjawisk dyskretnych, sztuka mediów, programowanie multimediów

grapik@grapik.pl

www.grapik.pl

Urodzony we Wrocławiu, artysta wizualny, programista, popularyzator nauki, doktor sztuki, magister matematyki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP; wykłada też na Uniwersytecie Wrocławskim.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006 i 2010. W 2012 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W roku 2014 był laureatem dwóch konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: INTER oraz eNgage. W ramach przyznanych grantów zrealizował projekt badawczy Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych oraz projekt popularyzatorski Filozoficzne Zoo. W 2017 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne.

W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupiam się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. Szczególnie interesują mnie poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzę instalacje multimedialne inspirowane matematyką, fizyką oraz filozofią. W pracach tych, na równi z wartością estetyczną, stawiam ich aspekt poznawczy.

W AMUiA Jakub Jernajczyk jest liderem projektu edukacyjnego Język Maszyn.