Jarosław Drapała

 

 

ur. 1979

Kadencja czł. AMUiA: 2011-2016.

Modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa, identyfikacja systemów i uczenie maszynowe, sieci neuronowe, metody numeryczne

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki

jaroslaw.drapala@pwr.wroc.pl

Urodziłem się w roku 1979 co oznaczało wychowanie i dorastanie w świecie wykreowanym przez Domowe Przedszkole, Koło Fortuny, Tytusa, Romka i A’Tomka, Edmunda Niziurskiego, Przybyszów z Matplanety i Gwiezdne Wojny. Mój pierwszy raz z komputerem miał miejsce w szkole podstawowej. Był to Atari 65XE z magnetofonem XCA12, na który napisałem swój pierwszy program rysujący wielokąty. Prawdopodobnie naoczne doświadczenie niedokładności graficznej i numerycznej komputera pchnęło moje zainteresowania w stronę metod numerycznych i symulacji komputerowej. Dziś jestem doktorem, przybierającym postać adiunkta i zajmuję się przenoszeniem modeli matematycznych ze świata idei do świata fizycznego, nadając im postać symulacji komputerowych. Moja obecność w Akademii i kontakt z jej Członkami zaowocowały kilkoma obiecującymi modelami o naturze biologicznej.