Złożoność i Prostota, red.  J. Jernajczyk, R. Zarzycki, Ł. Huculak, B. Skowron, K. Dąbrowska, K. Kopecka-Piech, M. Cebrat , D. Frydecka, Wrocław 2015.


Nadmiar i Brak, red. Ł. Huculak, B. Skowron, J. Jernajczyk, R. Zarzycki,  K. Dąbrowska, M. Zakrzewska, Wrocław 2013.