Poniższa lista jest stale uaktualniana


Indywidualne monografie członków Akademii


 

 

Katarzyna Kopecka Piech, (2012) Media Convergence Strategies. Polish Examples.

 

 

Adam Mrozowicki, A. (2011) Coping with Social Change. Life Strategies of Workers
in Poland’s New Capitalism

 

 

 


 

Tomy (współ)redagowane przez członków Akademii


 

 

Turk, Jeffrey David, Mrozowicki, Adam (red.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press.

 

Katarzyna Kopecka-Piech (red.), Zmiany medialne i komunikacyjne. T. 1  oraz  T. 2, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015.

 


Wybrane artykuły członków Akademii


 

Dariusz Buraczewski, „On invariant measures of stochastic recursions in a critical case„, Ann. Appl. Probab. Volume 17, Number 4 (2007), 1245-1272.

 

Marcin Drąg (współautor): „Emerging principles in protease-based drug discovery„, Nature Reviews Drug Discovery 9, 690-701 (September 2010) | doi:10.1038/nrd3053.

 

Marcin Drąg (współautor): „Design of ultrasensitive probes for human neutrophil elastase through hybrid combinatorial substrate library profiling„, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2014111 ,  no. 7, 2518-2523, DOI10.1073/pnas.1318548111.

 

Dorota Frydecka (współautorka): Refining and integrating schizophrenia pathophysiology – relevance of the allostatic load conceptNeuroscience & Biobehavioral Reviews, Impact Factor 10.28.

 

Jakub JernajczykPortrety przypadku, Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, nr 3, 2013, 5-20.

 

Artur Krężel (współautor), Sequence-Specific Ni(II)-Dependent Peptide Bond Hydrolysis for Protein Engineering. Combinatorial Library Determination of Optimal Sequences, Journal of the American Chemical Society, 2010, 132 (10), pp 3355–3366, DOI: 10.1021/ja907567r, Publication Date (Web): February 18, 2010.

 

Artur Krężel (współautor), Femtomolar Zn(II) affinity of minimal zinc hook peptides – a promising small tag for protein engineeringChem. Commun., 2013,49, 1312-1314, DOI: 10.1039/C2CC38174E.

 

Adam Mrozowicki (współautor) „Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: A comparison of the retail and automotive sectors”, European Journal of Industrial Relations, 2014, DOI: 10.1177/0959680113519314.

 

Adam Mrozowicki (współautor) „Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych„, Studia Socjologiczne 214(3): 239-255.

 

Bartłomiej SkowronSokratesowa obrona filozofii. O ospałych i zmęczonych filozofach oraz rozkosznej, żywej i spontanicznej filozofiiStud. Philo. Wratis., numer specjalny, 33-46, 2014.

 

Jarosław Drapała (współautor): ”Adaptive Decision Support System For Automatic Physical Effort Plan Generation – Data-Driven Approach„, Cybernetics and Systems, Volume 44, Issue 2-3, 2013, pp. 204-221.

 

Małgorzata Zakrzewska (współautorka): „ERK-Mediated Phosphorylation of Fibroblast Growth Factor Receptor 1 on Ser777 Inhibits Signaling„, Science Signaling 6 (262), ra11. [doi: 10.1126/scisignal.2003087].

 

Piotr Śniady (współautor): „Jack polynomials and orientability generating series of maps„, Séminaire Lotharingien de Combinatoire, 70 (2014), Article B70j.

 

 


Prace w toku członków Akademii