W toku prac Akademii Młodych Uczonych i Artystów utworzone zostały następujące zespoły:

(a) zespół psychiatryczno-informatyczny: dr n. med. Dorota Frydecka  oraz dr inż. Jarosław Drapała (potwierdzony wspólnymi publikacjami i grantem NCN);

(b) zespół biologiczno-chemiczny: prof.  Artur Krężel oraz prof.   Marcin Drąg (potwierdzony wspólnymi publikacjami i grantem NCN);

(c) zespół naukowo-artystyczny: dr Jakub Jernajczyk oraz dr Bartłomiej Skowron;

(d) zespół biologiczno-informatyczny: dr Krystyna Dąbrowska oraz dr inż. Jarasław Drapała;

(e) zespół filozoficzno-scjologiczny:  dr Roland Zarzycki oraz dr Adam Mrozowicki.

(f) zespół redaktorski tomu Nadmiar i Brak (2013): dr hab. Łukasz Huculak, dr Bartłomiej Skowron, dr Krystyna Dąbrowska, dr inż. Małgorzata Zakrzewska, dr Jakub Jernajczyk, dr Roland Zarzycki.

(g) zespół redaktorski tomu Prostota i Złożoność (2014-2015): dr Jakub Jernajczyk, dr Roland Zarzycki, dr hab. Łukasz Huculak, dr Bartłomiej Skowron, dr Krystyna Dąbrowska, dr Katarzyna Kopecka-Piech, dr hab. Małgorzata Cebrat , dr n. med. Dorota Frydecka.

(h) zespół projektu edukacyjnego Język Maszyn: dr Jakub Jernajczyk, dr inż. Jarasław Drapała, dr Radosław Rudek,  dr Bartłomiej Skowron.