Bartłomiej Skowron

 

ur. 1984

Filozof

Kadencja czł. AMUiA: 2012-2017.

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska
(wcześniej Uniwersytet Wrocławski)

Od września 2013 do maja 2017 Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów

 

Zainteresowania: ontologia formalna, filozofia matematyczna, antropologia filozoficzna, etyka

 

bartlomiej.skowron@gmail.com

Bartłomiej Skowron – platonik, miłośnik mądrości (miłuje się to, czego się nie ma). Z drugiego wykształcenia matematyk. Zajmuje się ontologią, czyli filozoficzną nauką o tym, co jest i o tym, co jest możliwe. W szczególności zakłopotany jest problemami filozoficznej teorii całości i części, w szczególności  takimi:  czy nasycenie barwy jakiegoś przedmiotu jest częścią tego przedmiotu? Jeśli tak, to jak odróżnić ten rodzaj bycia częścią od bycia częścią takiego, jakie przysługuje np. dowolnemu członkowi Akademii – przecież, będąc członkiem Akademii,  jest on w jakiś sposób częścią Akademii. Co sprawia, że z części powstają całości? Jaka strukturę ma ten ontologiczny klej? Czym jest to, co sprawia, że do przedmiotu odnosimy się, jak do jednego a nie wielu? To tylko próbka z całej gamy ontologicznych zagwozdek. Wybrane problemy filozoficzne stara się rozwiązywać używając matematyki, nazywa tę metodę matematycznym modelowaniem  struktur filozoficznych. Matematyka pozwala na swoiste przedłużenie rozważań filozoficznych, jak twierdzi.  Interesuje się również filozofią nauki,  filozoficzną nauką o człowieku,  logiką (etyką myśli) oraz etyką (logiką działania).  Jest animatorem wydarzeń naukowo-filozoficznych we Wrocławiu. Promuje nauczanie etyki i filozofii w polskich szkołach.  Więcej na stronie www.

Najnowsza inicjatywa filozoficzno-matematyczna: Filomates.