~4605343

 

ur. 1979

Członek Akademii od 2013 r.

Informatyka: szeregowanie zadań, rozdział zasobów, optymalizacja kombinatoryczna, teoria złożoności obliczeniowej, konstrukcja algorytmów, algorytmy metaheurystyczne i sztuczna inteligencja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Informatyki Ekonomicznej

rudek.radoslaw@gmail.com, www.radoslawrudek.pl

 

Year of birth: 1979

Member of the Academy since 2013

Computer science: scheduling, resource allocation, combinatorial optimization, computational complexity theory, algorithm design, metaheuristics and artificial intelligence

Wroclaw University of Economics, Institute of Business Informatics

rudek.radoslaw@gmail.com, www.radoslawrudek.pl