Zapraszamy 18 stycznia do MW na wykład towarzyszący wystawie „Kości, chmury, molekuły. Rysunki Jarosława Grulkowskiego”

18.01.18 (czwartek), godz.18.00, Beautiful Tube, wstęp bezpłatny

MWW Muzeum Współczesne Wrocław, plac Strzegomski 2A, 53-681 Wroclaw

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Kości, chmury, molekuły. Rysunki Jarosława Grulkowskiego”

Kategoria piękna, trudna do zdefiniowania, wydaje się być bardzo odległa od nauk ścisłych, w szczególności od fizyki. Wykład poświęcony będzie pytaniu, w jakim sensie ta kategoria istnieje? Dlaczego poczucie piękna teorii czy prawa może zmieniać się z czasem oraz czemu odgrywa ono ważną rolę w fizyce, szczególnie przy braku eksperymentalnych rozstrzygnięć?

prof. dr. hab. Krzysztof Meissner: fizyk teoretyk, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Katedrze Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, jest uczestnikiem badań w Europejskiej Organizacja Badań Jądrowych CERN.